Regulamin

Zarządzający portalem

Portal internetowy działający pod domeną korkoro.pl (dalej: Portal), prowadzony jest przez Stowarzyszenie Teatralno-edukacyjne Korkoro z siedzibą w Gdyni 81-116, przy ul. Bosmańskiej 30a/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000557808, REGON 361503543, NIP9581669122, adres e-mail office@korkoro.pl (dalej: Stowarzyszeniem).

Wsparcie działalności Stowarzyszenia

Portal umożliwia wsparcie działalności Fundacji poprzez przelewy tradycyjne oraz płatności online (jednorazowe oraz cykliczne) obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

Płatności cykliczne

W ramach subskrypcji do usługi płatności cyklicznych PayU użytkownicy mają możliwość założenia indywidualnego Konta na Portalu. Utworzenie Konta na Portalu jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Subskrybent zawierając umowę z Stowarzyszeniem oraz wybierając określoną kwotę wsparcia, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Subskrybent w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Subskrybenta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Subskrybent cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności z PayU, Token zawiera zaszyfrowany przez PayU, maskowany numer karty oraz datę ważności, dzięki czemu Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie musi przetwarzać pełnego numeru karty.

W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych, prosimy kliknąć w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: office@korkoro.pl W przypadku maila, w treści informacji proszę wpisać imię i nazwisko, adres e-mail (na który była zakładana deklaracja przystąpienia do płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.

W przypadku reklamacji związanej usługą płatności PayU, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej PayU: www.payu.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Subskrybenta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Dziękujemy za korzystanie ze strony korkoro.pl oraz stosowanie się do powyższych warunków.